Loyalty platforma je sistem koji omogućava kompanijama da kreiraju, upravljaju i prate programe vernosti (lojalnosti) sa ciljem zadržavanja postojećih i privlačenja novih kupaca. Ovi programi nagrađuju kupce za učestalo korišćenje usluga ili kupovinu proizvoda određenog brenda, nudeći im razne pogodnosti kao što su popusti, bonus bodovi ili specijalne ponude.


Nagradna igra je promotivni događaj ili kampanja koja nudi šansu za osvajanje nagrada učesnicima koji izvrše određene radnje ili zadatke. Nagradne igre mogu biti organizovane u različitim formatima, kao što su lutrije, kvizovi ili takmičenja, a nagrade mogu varirati od proizvoda, vaučera, putovanja do novčanih iznosa. Cilj nagradnih igara je podsticanje kupaca da se angažuju sa brendom, povećanje prepoznatljivosti brenda i privlačenje novih kupaca.

Ne, Infogram ne prikuplja benefite ili nagrade isključivo preko fiskalnih računa. Pored fiskalnih računa, naša platforma podržava integraciju sa POS (Point of Sale) sistemima - JSON-based protokol. Ovaj protokol omogućava efikasno i precizno praćenje svake kupovine na kasama, gde se benefiti obračunavaju direktno na osnovu tih kupovina. Tako proširujemo mogućnosti za prikupljanje benefita i nagrada u okviru loyalty programa ili nagradnih igara.

Proces evidencije kupovine preko fiskalnih računa u okviru loyalty programa ili nagradne igre obično se odvija u sledećim koracima:

 1. Kupac obavi kupovinu kod prodavca.
 2. Prodavac izdaje fiskalni račun sa jedinstvenim QR kodom koji sadrži informacije o kupovini, kao što su iznos, datum i vreme i detalji o kupljenim proizvodima.
 3. Kupac skenira QR kod sa fiskalnog računa koristeći mobilnu aplikaciju loyalty programa ili nagradne igre.
 4. Platforma automatski čita i prepoznaje informacije sa skeniranog računa i evidentira kupovinu u korisničkom profilu.
 5. Na osnovu informacija o kupovini, platforma obračunava i dodeljuje benefite ili nagrade korisniku, kao što su bonus bodovi, popusti ili šanse za osvajanje nagrada.
 6. Korisnik može pratiti svoje benefite, nagrade i ostvarene popuste putem mobilne aplikacije ili veb platforme, a zatim ih iskoristiti u skladu sa uslovima loyalty programa ili nagradne igre.

Benefiti mogu biti odobreni na ceo fiskalni račun ili samo za određene artikle na računu, zavisno o pravilima i uslovima loyalty programa ili nagradne igre.

Ukoliko se benefiti odobravaju na ceo fiskalni račun, korisnicima se dodeljuju bodovi ili popusti na osnovu ukupne vrednosti računa.

Ako se benefiti odobravaju samo za određene artikle na računu, korisnicima se dodeljuju bodovi ili popusti za kupovinu specifičnih proizvoda, koji su u skladu sa uslovima loyalty programa ili nagradne igre. Ovaj pristup omogućava kompanijama da promovišu određene proizvode ili usluge, te podstiču kupce na njihovu kupovinu.

Kupci ne moraju obavezno da poseduju personalizovanu karticu kako bi učestvovali u loyalty programu ili nagradnoj igri. Naša platforma omogućava korišćenje mobilne aplikacije kao digitalne kartice za evidenciju i praćenje benefita i nagrada.

Međutim, ukoliko klijent želi da svojim kupcima ponudi fizičke personalizovane kartice, Infogram može uslužno da izrađuje kartice prema potrebama klijenta. Na taj način, kupci mogu birati između korišćenja fizičke kartice ili digitalne kartice putem mobilne aplikacije.

Da, naš loyalty program podržava različite šeme kako bi se prilagodio specifičnim potrebama i ciljevima svakog klijenta. Neki od tipova šema koje možemo implementirati uključuju:

 1. Programi sa sakupljanjem bodova: Kupci sakupljaju bodove na osnovu svojih kupovina, koje kasnije mogu zameniti za popuste, nagrade ili druge pogodnosti.
 2. Tiered (slojeviti) programi: Kupci se svrstavaju u različite nivoe članstva na osnovu njihovih kupovina ili aktivnosti, a svaki nivo nudi različite pogodnosti i privilegije.
 3. Cashback programi: Kupci dobijaju određeni procenat novca nazad za svaku kupovinu, koji se može koristiti za buduće kupovine.
 4. Programi sa partnerima: Kupci dobijaju pogodnosti, popuste ili nagrade od partnera klijenta, što omogućava povećanje vrednosti za kupce i širenje mreže lojalnosti.

Infogram radi sa klijentima kako bi osmislili i kreirali šeme koje najbolje odgovaraju njihovim potrebama, ciljevima i profilu kupaca.

Da, Infogram pruža detaljnu statistiku kupovina i navike kupaca u okviru naše platforme. Analiza podataka o kupovinama i ponašanju korisnika omogućava bolje razumevanje ciljne grupe i optimizaciju programa vernosti ili nagradnih igara.

Naša platforma prikuplja i analizira podatke kao što su frekvencija kupovina, iznos potrošnje, preferencije proizvoda, vreme kupovine i druge relevantne informacije. Ovi podaci mogu biti predstavljeni u različitim formatima, kao što su grafovi, tabele ili izveštaji, kako bi klijentima omogućili lakše praćenje i upravljanje svojim loyalty programima ili nagradnim igrama.

Pristup ovim informacijama omogućava klijentima da prilagode svoje marketinške kampanje, poboljšaju personalizovane ponude i komunikaciju sa korisnicima, kao i da unaprede svoje proizvode i usluge na osnovu uvida u potrebe i želje svojih kupaca.

Da, naša loyalty platforma komunicira sa kupcima kako bi im pružila personalizovane ponude, obaveštenja o nagradama, bodovima i promocijama. Komunikacija se odvija preko različitih kanala, uključujući:

 1. Push notifikacije: Kupci koji koriste mobilnu aplikaciju loyalty programa ili nagradne igre mogu primiti push notifikacije sa informacijama o aktuelnim ponudama,  i drugim važnim obaveštenjima kao što su transakcije odnosno osvojeni bodovi ili benefiti.
 2. SMS poruke: Platforma može slati SMS poruke sa obaveštenjima o promocijama, nagradama ili drugim posebnim ponudama direktno na mobilne telefone korisnika.
 3. E-mail: Korisnici takođe mogu primiti obaveštenja i personalizovane ponude putem e-maila.

Kroz različite kanale komunikacije, Infogram loyalty platforma omogućava klijentima da održavaju stalnu interakciju sa svojim kupcima, podstičući njihovu vernost i zadovoljstvo.

Da, naša loyalty platforma je dizajnirana da bude fleksibilna i prilagodljiva kako bi se uskladila sa različitim zahtevima i potrebama naših klijenata. Razumemo da svaki klijent ima jedinstvene ciljeve, tržišta i ciljne grupe, te pružamo mogućnost kastumizacije kako bismo osigurali optimalan uspeh programa vernosti ili nagradne igre.

Kastumizacija može uključivati promene u dizajnu, funkcionalnostima, pravilima programa, integraciji sa drugim sistemima, kao i prilagođavanje komunikacije sa korisnicima. Naš tim stručnjaka će raditi zajedno sa klijentima kako bi razumeli njihove specifične potrebe i kreirali rešenja koja najbolje odgovaraju njihovim poslovnim ciljevima.

Troškovi povezani sa našom loyalty platformom zavise od različitih faktora kao što su obim kastumizacije, broj korisnika, funkcionalnosti, potreba za integracijom sa drugim sistemima i drugih specifičnih zahteva klijenta.

Infogram pristupa svakom klijentu individualno, procenjujući njihove potrebe kako bismo osigurali najoptimalnije rešenje u skladu sa njihovim budžetom i poslovnim ciljevima. Naš cilj je da pružimo visokokvalitetne usluge koje donose vrednost našim klijentima, uz konkurentne i transparentne troškove.

Za detaljnije informacije o troškovima, preporučujemo da kontaktirate naš tim kako bismo zajedno procenili vaše potrebe i ponudili rešenje koje najbolje odgovara vašem poslovanju.

Cena loyalty platforme zavisi od različitih faktora, uključujući inicijalne troškove (jednokratne) i mesečne troškove. Neki od faktora koji utiču na cenu su:

 1. Izrada mobilne aplikacije: Kreiranje i dizajniranje prilagođene mobilne aplikacije za vaš loyalty program ili nagradnu igru.
 2. Izrada web aplikacije: Razvoj i dizajn prilagođene web aplikacije koja omogućava upravljanje i praćenje programa vernosti.
 3. Setup: Inicijalno podešavanje platforme, uključujući integraciju sa postojećim sistemima, baze podataka i drugim relevantnim resursima.
 4. Korisnička podrška za e-fiskal: Podrška korisnicima u vezi sa pitanjima i obradom koji se odnose na fiskalne račune.
 5. Call centar: Pružanje telefonske podrške korisnicima, kako bi se rešavala pitanja i pružala pomoć u vezi sa loyalty programom ili nagradnom igrom.
 6. Održavanje i ažuriranje: Redovno održavanje i ažuriranje platforme, kako bi se osigurala njena stabilnost, bezbednost i prilagođavanje novim zahtevima i tehnologijama.
 7. Infrastruktura: Troškovi povezani sa tehničkom infrastrukturom, kao što su serveri, skladištenje podataka, mrežne veze itd.
 8. Kastumizacija: Prilagođavanje platforme prema specifičnim zahtevima i potrebama klijenta, uključujući dizajn, funkcionalnosti i integracije.

U zavisnosti od obima projekta i potreba klijenta, troškovi se mogu podeliti na inicijalne (jednokratne) troškove i mesečne troškove koji pokrivaju održavanje, podršku i druge usluge. Za detaljnije informacije o troškovima, preporučujemo da kontaktirate naš tim kako bismo zajedno procenili vaše potrebe i ponudili rešenje koje najbolje odgovara vašem poslovanju.

Cena e-fiskal modela u poređenju sa standardnim modelom koji zahteva integraciju sa POS sistemima zavisi od različitih faktora i može varirati u zavisnosti od specifičnih potreba klijenta. Prednosti e-fiskal modela uključuju:

 1. Fleksibilnost: E-fiskal model pruža veću fleksibilnost u praćenju i evidentiranju transakcija i benefita.
 2. Nema apdejta fiskalnih kasa: Kod e-fiskal modela nisu potrebna redovna ažuriranja i održavanje fiskalnih kasa.
 3. Nema inicijalne integracije: E-fiskal model ne zahteva složene i skupocene integracije sa postojećim POS sistemima.
 4. Nezavisnost od proizvođača fiskalnih kasa: E-fiskal model omogućava nezavisnost od specifičnih proizvođača fiskalnih kasa, što može smanjiti troškove i povećati fleksibilnost.

Za proizvođače i distributere, e-fiskal model je apsolutno jeftiniji zbog nižih inicijalnih troškova i jer nema integracije sa POS sistemima. Međutim, za retailere, isplativost e-fiskal modela u odnosu na standardni model zavisi od drugih troškova i specifičnih zahteva poslovanja. Preporučujemo da kontaktirate naš tim kako bismo zajedno procenili vaše potrebe i pružili rešenje koje najbolje odgovara vašem poslovanju.

Infogram loyalty platforma koristi širok spektar modernih i pouzdanih tehnologija kako bi osigurala visoke performanse, skalabilnost i bezbednost. Tehnološki stack uključuje:

 1. Microsoft tehnologije: Infogram platforma je izgrađena na Microsoft tehnologijama, što garantuje stabilnost i podršku.
 2. C#: Programski jezik koji se koristi za razvoj back-end sistema platforme.
 3. .NET Core: Razvojni okvir za izradu visokoperformantnih i skalabilnih web aplikacija i servisa.
 4. ASP.NET Core: Razvojni okvir za izgradnju modernih web aplikacija i API-ja.
 5. MSSQL ili PostgreSQL: Baze podataka koje se koriste za skladištenje podataka i upravljanje informacijama.
 6. React: JavaScript biblioteka za izgradnju korisničkih interfejsa u web aplikacijama.
 7. React Native: Okvir za izgradnju mobilnih aplikacija za Android i iOS platforme, pomoću React-a.
 8. Elastic Search: Pretraga i analitika podataka u realnom vremenu za platformu.
 9. Blazor: Razvojni okvir za izgradnju interaktivnih web UI komponenti pomoću C#.
 10. Linux: Operativni sistem koji se koristi za hostovanje i upravljanje serverima platforme.

Kombinacija ovih tehnologija omogućava Infogram loyalty platformi da pruža klijentima visokokvalitetna, brza i bezbedna rešenja za upravljanje loyalty programima i nagradnim igrama.

Infogram Loyalty platforma nudi niz prednosti koje je čine idealnim rešenjem za upravljanje loyalty programima i nagradnim igrama. Razmotrite sledeće razloge zbog kojih je Infogram Loyalty platforma pravi izbor za vas:

 1. Prilagodljivost: Platforma je dizajnirana da se prilagodi specifičnim potrebama vašeg poslovanja, uz mogućnost prilagođavanja i kastumizacije prema vašim zahtevima.
 2. Tehnologije: Korišćenjem najnovijih tehnologija, Infogram Loyalty platforma obezbeđuje visok nivo performansi, sigurnosti i skalabilnosti.
 3. Jednostavnost upotrebe: Intuitivan interfejs omogućava brzo i efikasno upravljanje programima vernosti i nagradnim igrama, čime se štedi vreme i resursi.
 4. E-fiskal rešenje: Platforma podržava prikupljanje benefita i nagrada preko fiskalnih računa, što omogućava fleksibilnost i efikasnost u procesu prikupljanja podataka.
 5. Open-source tehnologije: Korišćenjem open-source tehnologija, platforma smanjuje troškove licenci i povećava fleksibilnost.
 6. Analiza podataka: Prikupljeni podaci o kupovinama i ponašanju korisnika se analiziraju kako bi se dobile dragocene informacije o ciljnoj grupi, što omogućava optimizaciju programa vernosti.
 7. Komunikacija sa korisnicima: Platforma podržava komunikaciju sa korisnicima putem personalizovanih ponuda, obaveštenja o nagradama i bodovima, kao i promocije putem e-maila, SMS-a ili aplikacija.
 8. Bezbednost podataka i zaštita privatnosti: Infogram Loyalty platforma pridaje veliku važnost bezbednosti podataka i zaštiti privatnosti korisnika, poštujući sve važeće standarde i propise.
 9. Podrška i održavanje: Naš tim stručnjaka pruža tehničku podršku, obradu fiskalnih računa, obradu reklamacija i proizvoda, kao i call centar usluge za vaše korisnike.

Uz sve ove prednosti, Infogram Loyalty platforma predstavlja idealno rešenje za upravljanje vašim loyalty programima i nagradnim igrama, doprinoseći uspehu vašeg poslovanja.